SHIVAJI MAHARAJ QUOTES

 Shivaji Maharaj Quotes After taking the name of Chhatrapati Shivaji Maharaj Quotes, it will not happen that Veer Shree will not move. and wishes of Shivaji Maharaj on his birthdayWhatsApp status,

Shivaji Maharaj quotes, Shivaji Maharaj, Shivaji Maharaj History in Marathi, sambhaji Maharaj, Shivaji Maharaj status, sambhaji Maharaj history in Marathi, Shivaji Maharaj dialogue in Marathi, Shivaji Maharaj status in Marathi


Maharaj Shivaji
Freedom is a boon, which everyone has the right to receive.

स्वातंत्र्य हे वरदान आहे, जे प्रत्येकास प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. 

He whose thoughts are great seems to have a rich clay hill. 

ज्याचे विचार मोठे असतात त्याला भलामोठा मातीचा डोंंगरही मातीचा गोळा वाटतो. 
Maharaj Shivaji
Bhavani Mata Lake He was the king of the Marathas. Jai Shivaji… Happy Shiv Jayanti

भवानी माता लेक तो मराठ्यांचा राजा होता. जय शिवाजी… शिव जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा 

First look at the nation, then the master, then the parent, then God, first not to yourself but to the nation 

सर्वप्रथम राष्ट्र,नंतर गुरु,मग पालक, मग देव, सर्वप्रथम स्वत:कडे नाही तर राष्ट्राकडे पाहा 
Maharaj Shivaji status
Chhatrapati Shivaji Maharaj never lived for religion. Whatever he did for himself, for all the people! Best wishes for Shiv Jayanti

छत्रपती शिवाजी महाराज कधीही धर्मासाठी जगले नाहीत. त्याने स्वतःसाठी, सर्व लोकांसाठी जे काही केले ते! शिव जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा 

Chhatrapati Shivaji Maharaj, the rich, adorable Maharaja of Maharashtra Saffron wishes to all the devotees of Chhatrapati Shivaji Maharaj's birth anniversary 


अखंड महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत, श्रीमंतयोगी छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या सर्वशिवभक्तांना भगव्या शिवमय शुभेच्छा 
chhatrapati shivaji maharaj status video
Has Shivaji ever read the name in reverse? This word is formed with life .. Shivaji who has played with life all his life. Not only pride but also fun, I have Marathi

शिवाजी कधी उलट नाव वाचले आहे का? हा शब्द आयुष्यासह बनला आहे .. शिवाजी ज्याने आयुष्यभर खेळला आहे. केवळ अभिमानच नाही तर मजा देखील आहे, माझ्याकडे मराठी आहे 

The sanctity of the idol is preserved…. Swarajyaprama dream come true… Garcinia Kilasi Hindu Festival celebrated… Shivaya Tuj Manaka Mujra… Happy Shiv Jayanti! 

मूर्तीकेचे पावित्र्य तव राखिले…. स्वराज्यस्वप्न तव साकारिले… गर्जुनिया केलासी हिंदोत्सव साजरा… शिवराया तूज मानाचा मुजरा… शिवजयंतीच्या शुभेच्छा! 
shivaji maharaj status dj
Shiva's blood is ours, we are born of this caste.

शिवाचे रक्त आमचे आहे, आपण या जातीचा जन्म. 

The lion's walk ... The eyes of the garuda. The rainbow ... The baby masculine ... Such a Mawlana character ... This is the lesson of Chhatrapati Shivaji Maharaj .. Jai Shivaratri 

सिंहाची चाल… गरुडाची नजर.. स्त्रियांचा आदर… शत्रूचे मर्दन… असेच असावे मावळ्यांचे वर्तन… हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण.. जय शिवराय 
shivaji maharaj status photo
Without waking, there is no waking .. No caddy wreaks havoc without stretching… I do not grow my day without getting the name of Chhatrapati .. Happy Shiv Jayanti!

जागविल्याशिवाय जाग येत नाही.. ओढल्याशिवाय काडी पेटत नाही… तसे छत्रपतींचे नाव घेतल्याशिवाय माझा दिवस उगवत नाही.. शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

God saw a lot of people struggling for power by anointing milk .. But Chhatrapati Shivarai, the only king who anointed the blood and created the state. 

देवाला दुधाचा अभिषेक करुन सत्तेसाठी झगडणारे खूप जाण पाहिले.. पण रक्ताचा अभिषेक करुन स्वराज्य निर्माण करणारे एकच राजे छत्रपती शिवराय माझे 
shiv jayanti status in marathi
Saffron is not just a flag or a flag ... Saffron is a Sahyadri, saffron is a swarajya .

भगवा हा फक्त ध्वज किंवा ध्वज नाही ... भगवा सह्याद्री आहे, भगवा म्हणजे स्वराज्य .

A king who lived for raiyat, a warrior who fought against injustice, a leader who fought for democracy, an extraordinary man who rejected slavery and gave birth to the state ... Happy Shiv Jayanti! 


एक राजा जो रयतेसाठी जगला,एक योद्धा जो अन्यायाविरुद्ध लढला, एक नेता जो लोकहितासाठी झटला, एक असामान्य माणूस ज्याने गुलामी नाकारुन स्वराज्याला जन्म दिला… शिवजयंतीच्या शुभेच्छा!

shivaji maharaj status photo
No Shivshankar…. No Kailasapati… no Paanpodar to Ganapati .. Namastek Taya Charani .. Who created Swarajya… God my King Chhatrapati

 शिवशंकर नाही…. नाही कैलासापति… नाही गणपती ते पानपोदर .. नमस्तेक तया चरणी .. कोणी स्वराज्य निर्माण केले… देव माझा राजा छत्रपती 

He was a living mawali ... he was a living Maharashtra… .It was only Shivba who forgot his family and moved his hands towards the people. 

जगणारे ते मावळे होते...जगवणारा तो महाराष्ट्र होता….स्वत:च्या कुटुंबाला विसरुन जनतेकडे मायेने हात फिरवणारा फक्त शिवबा होता. 
shiv jayanti status in marathi
Tigers with fiery eyes ... Fire in the eyes ... Foulad Foulad ... This is the child of Maratha ...

अग्निमय डोळे असलेले वाघ ... डोळ्यात अग्नि ... फौलाद फौलाद ... हे मराठाचे मूल आहे ... 

The sword of the Marathas will strike the enemy .... The first page of history used to be written Shiva Janmaan. 

मराठ्यांची तलवार शत्रू वर धडकणार....इतिहासाचं पहिलं पान शिव जन्मान लिहील होत,हिरव्या दगडावर आता भगवं रक्त स्वराज्याचा इतिहास कोरत होत..
shivaji maharaj status dj
To understand the cost of shore, we have to go close to the waves ..... To know the value of water, we have to go through drought ......... and to understand the state of Shivarai, one has to be Marathi to understand the state.

किनाऱ्याची किंमत समजण्यासाठी लाटांच्या जवळ जावं लागतं.....पाण्याचे मोल कळण्यासाठी दुष्काळातफिरावं लागतं.........आणि शिवरायांचे लाख मोलाच स्वराज्य समजण्यासाठी मराठीच असावं लागतं... 

In Shivkad, there was a lot of joy! Shivaji saying, my knowing king ... !! 

शिवकाळात नांदत होती सु:खात सारी प्रजा...!! म्हणुन म्हणती शिवाजी, माझा जाणता राजा...!! 

shivaji maharaj status video dj
We are not the ones who cheat on the one cheek and the other cheek ... Our King's teaching is ... no injustice and no endurance.

आपण एका गालावर आणि दुसर्‍या गालावर फसवणूक करणारे नाही ... आमच्या राजाची शिकवण आहे ... अन्याय नाही आणि सहनशीलता नाही. 

"हातात चिंध्या बांधून""मैत्री करणारी आमची जात नाही''"वेळेप्रसंगी मित्राच्या छाती वरचा घाव" "झेलल्या शिवाय आम्ही राहत नाही.    
This is the rag" Friendship letters are not ours""Friendly Wounds to Friend's Chest"Zellies are no extra travel. 
shivaji maharaj status video dj
The strength of the elephant ... the agility of the leopard ... the saffron blood ... the body is strong ... the throne of Delhi is here ... only the Marathas can bow down ...

हत्तीची ताकद ... बिबट्याची चपळता ... भगवा रक्त ... शरीर बलवान आहे ... दिल्लीची गादी इथे आहे ... फक्त मराठे खाली वाकू शकतात ... 

It takes great strength of mind and body to face all your enemies alone and He has that strength which made him Chatrapati Shivaji from just Shivaji.

आपल्या सर्व शत्रूंचा सामना करण्यासाठी आपल्या मनाची आणि शरीराची खूप ताकद असते आणि त्याच सामर्थ्याने त्याला फक्त शिवाजीपासून छत्रपती शिवाजी बनवले. 
chhatrapati shivaji maharaj shayari marathi
The extraordinary son-in-law of the battle-state was fought alone.

युद्ध-राज्याचा असाधारण जावई एकट्याने लढा दिला होता. 

Proud Pratap Purandar Kshatriyakulavatamsh Simhasanadhisvar Maharajadiraj Shivchatrapati Maharaj Ki Jay Happy Shivaji Jayanti to all

गर्व प्रताप पुरंदर क्षत्रियकुलावतंशी सिंहसनाधीश्वर महाराजाराधिराज शिवचत्रपती महाराज की जय सर्वांना हार्दिक शिवाजी जयंती 

sharechat shivaji maharaj ringtone
There is only one king who has got this Maharashtra soil…. They discovered eighteen turban varieties as mawlas

फक्त एकच राजा आहे जो या महाराष्ट्राची माती मिळवितो…. त्यांना मावळ म्हणून पगडीचे अठरा प्रकार सापडले 

Jo Karel Maharashtracha Ghaat Tyachya Kamret Ghalu Lath; Jay Shivaji Jay Bhawani

जो करेल महाराष्ट्राचा घाट त्या्या कामरे घालू लाठ; जय शिवाजी जय भवानी 
sharechat shivaji maharaj ringtone
Our Shiva teaches that man should add man

आमचा शिव माणूस शिकवतो की माणसाने माणसाला जोडावे 

Shivaji Jayanti is a special occasion because this day the most special hero of the nation was born." 

शिवाजी जयंती हा एक विशेष प्रसंग आहे कारण या दिवशी देशाचा सर्वात खास नायक जन्मला होता. " 

shivaji maharaj famous dialogue in marathi
Be strong like him, be courageous like him, be inspiring like him….. Be like Chhatrapati Shivaji.”

त्यांच्यासारखे बलवान व्हा, त्यांच्यासारखे धाडसी व्हा, त्यांच्यासारखे प्रेरणा घ्या… .. छत्रपती शिवाजीसारखे व्हा. ” 

Maharaj Shivaji status
Shivaji Jayanti Reminds Us of the Courageous Acts of Chatrapati Shivaji Which Will Inspire the Coming Generations Forever. Happy Shivaji Jayanti to You.

शिवाजी जयंती हमें छत्रपति शिवाजी के साहसी कृत्यों की याद दिलाती है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आपको शिवाजी जयंती की शुभकामनाएं। 
Maharaj Shivaji status
The enemy should not be considered weak nor strong. Whatever he is doing with you, he should pay attention only. Happy Shivaji Maharaj Jayanti

दुश्मन को कमजोर या मजबूत नहीं माना जाना चाहिए। वह आपके साथ जो भी कर रहा है, उसे केवल ध्यान देना चाहिए। हैप्पी शिवाजी महाराज जयंती 

Post a Comment

Previous Post Next Post